باستان شناسان در مصر یک مومیایی با زبانی طلایی کشف کردند

باستان شناسان در مصر یک مومیایی با زبانی طلایی کشف کردند، زبانی که در دهان مومیایی قرار می گیرد یک طلسم است که از ورق طلا ساخته شده است.

بیشتر بخوانید

ممکن است خط سیر منشا زبان در انسان‌ها به 25 ملیون سال پیش بر گردد

ممکن است خط سیر منشا زبان در انسانها به 25 ملیون سال پیش بر گردد ، سوال اساسی همواره این بوده از چه زمانی انسان قادر به صحبت کردن گردید؟

بیشتر بخوانید