تعیین زمان دقیق زادسال زرتشت، در تازه‌ترین پژوهش

ششم فروردین زادروز زرتشت است که به تازگی در تقویم رسمی کشور ثبت شد اما مهمتر از این اقدام فرهنگی این که تازه‌ترین پژوهش‌ها نیز پرده از زمان دقیق زادسال این پیامبر ایرانی برداشته است که از میان اعداد اسطوره‌ای دوره کیانیان استخراج شده است.

بیشتر بخوانید

انتشار کتاب تاریخ اجتماعی زرتشتیان یزد

کتاب «تاریخ اجتماعی زرتشتیان یزد» هم اینک در سه جلد از سوی مرکز ایرانشناسی دانشگاه کالیفرنیا – ارواین چاپ شده و با گستردگی پخش آمازون این کتاب 28 کشور جهان، این کتاب در دسترس دوستداران و پژوهشگران مباحث تاریخی و به ویژه تاریخ اجتماعی زرتشتیان گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید