فروش عمارت کاروانسرای شهر زواره مشکلی ندارد

فروش عمارت کاروانسرای شهر زواره مشکلی ندارد و دارای مالک خصوصی است اما اداره میراث فرهنگی سیاستی برای خرید بنا ندارد به نقل از مهدی مشهدی

بیشتر بخوانید

به‌نام دیوارکشی و به کام صاف کردن تاریخ صفوی‌ها در شهرابِ زواره

به‌نام دیوارکشی و به کام صاف کردن تاریخ صفوی‌ها در شهرابِ زواره تصاویر می‌گویند لودر بخش از قلعه‌ صفوی را به اسم دیوارکشی با خاک یکسان کرده

بیشتر بخوانید