بازنگری در عرصه و حریم “تاق گرا” ،”زیج منیژه” و “راه شاهی”

بازنگری در عرصه و حریم “تاق گرا” ،”زیج منیژه” و “راه شاهی” به نقل از کیومرث اعظمی معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید

“زیج منیژه” سالم‌ترین بنای بازمانده از ساسانیان در کرمانشاه

“زیج منیژه” سالم‌ترین بنای بازمانده از ساسانیان در کرمانشاه در نزدیکی تاق گرا به نقل از امین قهرمانی مدیر پایگاه محور ساسانی کرمانشاه

بیشتر بخوانید

گمانه‌زنی و آواربرداری بنای زیج منیژه انزل سرپل ذهاب

گمانه‌زنی و آواربرداری بنای زیج منیژه انزل سرپل ذهاب و کشف سفالینه هایی از قرن ٤تا ٦هجری در کرمانشاه به نقل از دکتر فرزاد مافی

بیشتر بخوانید

اتمام کاوش‌های باستان‌شناسی در “زیج انزل” سرپل‌ذهاب

اتمام کاوش‌های باستان‌شناسی در “زیج انزل” سرپل‌ذهاب به نقل از امین قهرمانی مدیر پایگاه محور ساسانی کرمانشاه و به سرپرستی دکتر فرزاد مافی

بیشتر بخوانید

زیج منیژه انزل سرپل ذهاب احتمالا بنایی متعلق به اوایل دوره اسلامی است

زیج منیژه انزل سرپل ذهاب احتمالا بنایی متعلق به اوایل دوره اسلامی است مواد فرهنگی این احتمال را ایجاد می‌کند به نقل از فرزاد مافی

بیشتر بخوانید

کاوشی برای نجات یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های معماری زیج منیژه انزل

«عملیات میدانی پروژه پژوهشی “گمانه‌زنی و آواربرداری به منظور خواناسازی و مرمت بنای تاریخی زیج منیژه انزل شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه” به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های معماری در بازه زمانی احتمالی اواخر ساسانی و قرون اولیه اسلامی آغاز شد.»

بیشتر بخوانید

آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه زیج منیژه انزل

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه از آغاز کاوش باستان‌شناسی در محوطه اثر تاریخی زیج ‌منیژه انزل خبر داد.

بیشتر بخوانید