روایتی متفاوت از تخریب «ساباط» تاریخی عبید زاکانی قزوین؛

روایتی متفاوت از تخریب «ساباط» تاریخی عبید زاکانی قزوین؛ در قدیم سایه‌ ساباط را دلپذیر می‌دانستند و سواره‌نظام امکان وارد شدن به آنرا نداشت

بیشتر بخوانید