نگاهی به اسرار ساختارهای سنگی در صحاری عربستان سعودی

ساختارهایی که پیش از این توسط قبایل باستانی ساخته‌‌شده‌اند شدهاند تا کنون تنها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Google Earth قابل مطالعه بودند.

بیشتر بخوانید