انتشار کتاب انسان و دریا

این کتاب مروری بر هزاران سال ارتباط انسان و دریا در ایران است، و به همت موزه ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شده است.

بیشتر بخوانید