لایروبی سازه‌های آبی و ثبت جهانی شوشتر

لایروبی سازه‌های آبی و ثبت جهانی شوشتر. لایروبی بخشی از سازه‌های آبی شوشتر با اعتبار حدود ۱۰ میلیارد ریال در حال انجام است.

بیشتر بخوانید

لایروبی نهر تاریخی گَرگَر شوشتر در مسیر اجرا قرار گرفت

به گزارش ایسنا مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی ـ تاریخی شوشتر از لایروبی ۳۴ هزار متر مکعب از نهر گَرگَر پس از ۲۰ سال خبر داد.

بیشتر بخوانید