تلاش برای پرده‌برداری از راز سازه‌های آبی دوران هخامنشی

تلاش برای پرده‌برداری از راز سازه‌های آبی دوران هخامنشی به نقل از حمیدرضا کرمی سرپرست تیم کاوش سد “بستان‌خانی” با تاکید بر ویژگی های این سد

بیشتر بخوانید

کشف سازه‌ی بزرگ ساخته شده از استخوان‌های ماموت

الکساندر پرایر (Alexander Pryor) نویسنده اول این مقاله می‌گوید: «این سازه معرف یک مثال بی‌نظیر از شکارچیان و گردآوردندگان غذا در دوره پارینه‌سنگی است که در این شرایط زیست محیطی دشوار زندگی می‌کردند.»

بیشتر بخوانید