کشف ساعت خورشیدی دو هزار ساله در یک شهر رومی

کشف ساعت خورشیدی دو هزار ساله در یک شهر رومی، در مرکز ایتالیا، روی این ساعت نام مردی که سفارش ساخت آن را داده، حک شده است.

بیشتر بخوانید