سد باستانی بستان‌خانی فارس و اما و اگرهای ثبت جهانی

سد باستانی بستان‌خانی فارس و اما و اگرهای ثبت جهانی ‌به عنوان سازه ای آبی که نشانگر جامع بودن شهرنشینی در ایران باستان و در دوران هخامنشی است

بیشتر بخوانید

تلاش برای پرده‌برداری از راز سازه‌های آبی دوران هخامنشی

تلاش برای پرده‌برداری از راز سازه‌های آبی دوران هخامنشی به نقل از حمیدرضا کرمی سرپرست تیم کاوش سد “بستان‌خانی” با تاکید بر ویژگی های این سد

بیشتر بخوانید

آغاز کاوش باستان شناسی سد بستان خانی دیدگان

آغاز کاوش باستان شناسی سد بستان خانی دیدگان دیدگان و سدهای خاکی هنوز با الگوی مهندسی هخامنشی ساخته می شوند به نقل از حمیدرضا کرمی

بیشتر بخوانید