در محدوده سد گوراب ایلام 11 محوطه باستانی شناسایی

در محدوده سد گوراب ایلام 11 محوطه باستانی شناسایی ، مافی گفت: «بررسی‌ها به شکل پیمایشی و بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای انجام شده است.»

بیشتر بخوانید