کشف اشتباهی سرباز هخامنشی در نایین و مجسمه یادگار تمدن جیرفت

کشف اشتباهی سرباز هخامنشی در نایین و مجسمه یادگار تمدن جیرفت. خبرها از کشف مجسمه سرباز هخامنشی در کیف یک مسافر در نائین حکایت داشتند

بیشتر بخوانید

چالش‌های نخستین پیوند عضو در تخت جمشید

چالش‌های نخستین پیوند عضو، دست سرباز هخامنشی سده‌های پیش از تنش جدا شد/ وصل اتفاق افتاده است/ پای تناقض با منشور جهانی مرمت آثار در میان است

بیشتر بخوانید

دست سرباز هخامنشی به جایگاه اصلی خود بازگشت

دست سرباز هخامنشی به جایگاه اصلی خود بازگشت، مدیر پایگاه تخت جمشید دست سرباز، به محل پیکره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلی اضافه شده

بیشتر بخوانید

سر سرباز هخامنشی درتور گردشگری تا بازدید مردم از این لوح نقش برجسته

سر سرباز هخامنشی بعد از حدود یک سال در تور گردشگری قرار دارد و مردم در استان‌های مختلف کشور این نقش برجسته را از نزدیک بازدید کردند.

بیشتر بخوانید