دام‌هایی که دیوارهای خانه‌های تاریخی را به دندان می کشند

دام‌هایی که دیوارهای خانه‌های تاریخی را به دندان می کشند. محله تاریخی سردشت؛ اکنون به محلی برای دامداری تبدیل شده تا رفت و آمد گردشگران.

بیشتر بخوانید