کاوشی برای نجات یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های معماری زیج منیژه انزل

«عملیات میدانی پروژه پژوهشی “گمانه‌زنی و آواربرداری به منظور خواناسازی و مرمت بنای تاریخی زیج منیژه انزل شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه” به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های معماری در بازه زمانی احتمالی اواخر ساسانی و قرون اولیه اسلامی آغاز شد.»

بیشتر بخوانید

کریدور گردشگری دره “اژدها” آبشار “پیران” احداث می‌شود

کریدور گردشگری دره “اژدها” آبشار “پیران” احداث می‌شود، احداث مسیر جدید دسترسی گردشگران به آبشار پیران از طریق دره اژدها(دره ون) سرپل‌ذهاب

بیشتر بخوانید