اهمیت زبان سریانی در مطالعات ایرانی/منابع دست اول مطالعات تاریخ ساسانی به زبان سریانی نوشته شدند/تنها بازماندگان زبان سریانی در ایران هموطنان آشوری هستند

نیما جمالی دانشجوی دکتری زبان‌های سامی در دانشکدۀ تمدن‌های خاور نزدیک و خاورمیانه دانشگاه تورنتو است، حوزه تخصصی او تاریخ حقوق در خاورمیانه در قرون پنج تا ده میلادی است. نیما جمالی اکنون در حال دفاع از پایان‌نامه خود در همین موضوع است.

بیشتر بخوانید