بدرالزمان قریب از تعصبِ بی‌جای ایرانی‌گری پرهیز داشت

«علی اشرف صادقی»، زبان‌شناس و استاد زبان و ادبیات فارسی است. او درباره وجوه علمی و اخلاقی «بدرالزمان قریب»، بر این نکته تاکید کرد که او معتدل بود و از تعصب بی‌جای ایرانی‌گری پرهیز داشت.

بیشتر بخوانید