ابداعات فن‌آورانه در پیش از تاریخ

ابداعات فن‌آورانه در پیش از تاریخ ، کتاب بر مبنای تصویری از اروپای ماقبل تاریخ شکل‌گرفته‌، اما مطالعات موردی از ایران را نیز در بردارد.

بیشتر بخوانید

روشی جدید در تاریخ‌گذاری سفال

روشی جدید در تاریخ‌گذاری سفال ،پژوهشگران دانشگاه بریستول براساس بقایای چربی‌ در بافت ظروف سفالی، روش جدیدی برای تاریخ‌گذاری سفال یافته‌اند

بیشتر بخوانید

شناسایی مسیر حرکت سفالگران اژه‌ای از طریق پتروگرافی مکشوفه

شناسایی مسیر حرکت سفالگران از جزیره اژه به سمت نواحی اطراف خلیج ایوبیا، براساس سفال‌های کشف شده، متعلق به ۳۲۰۰ سال قبل

بیشتر بخوانید