ایران و چین برای حفاظت از میراث‌فرهنگی بیانیه مشترک امضا کردند

ایران و چین برای حفاظت از میراث‌فرهنگی بیانیه مشترک امضا کردند در زمینه همکاری در ابتکار عمل آسیایی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی

بیشتر بخوانید

از ابهام در فعالیت موزه‌ها تا توسعه گردشگری در سند همکاری ایران و چین

شاید خبر خوب حوزه میراث فرهنگی در این روزهای کرونایی که موزه‌ها در سردرگمی باز یا بسته بودن و اعمال محدودیت برای پیشیگری از شیوع کرونا به سر می‌برند، اخبار مربوط به قرار گرفتن مفاد توسعه گردشگری ایران در سند همکاری ایران و چین باشد.

بیشتر بخوانید