آویز چنگال عقاب دم سفید بر گردن نئاندرتال‌ها

آویز چنگال عقاب دم سفید بر گردن نئاندرتال‌ها از یک مکان پارینه‌سنگی میانی مربوط به صد و سی هزار سال پیش، به نام کراپینا در کشور کرواسی

بیشتر بخوانید

اسکلت نئاندرتالی محصور در دل آهک

اسکلت نئاندرتالی محصور در دل آهک «مرد آلتامورا» ،این مقاله در نشریه تکامل انسان شماره 82 در سال 2015 منتشر شده، به روایت دکتر سونیا شیدرنگ

بیشتر بخوانید

​نخستین انسان‌های مدرن زاگرس به روایت یک باستان‌شناس

سونیا شیدرنگ گفت: رشته کوه زاگرس نقش مهمی در جذب و انطباق جوامع اولیه مهاجر انسان مدرن (اجداد احتمالی انسان‌های امروزی) طی دوره پارینه‌سنگی جدید بین حدود 20 تا 40 هزار سال پیش داشته است.

بیشتر بخوانید