کشف 300 سکه تاریخی از دوره‌های مختلف در هرات افغانستان

کشف 300 سکه تاریخی از دوره‌های مختلف در هرات افغانستان، اداره اطلاعات و فرهنگ هرات از کشف مجموعه‌ای از سکه‌های تاریخی دوره‌های مختلف خبر داد.

بیشتر بخوانید

انتشار کتاب سکه‌شناسی ایران باستان

انتشار کتاب سکه‌شناسی ایران باستان ،این مجموعه توسط مرکز مطالعات فارسی دانشگاه کالیفرنیا در ایروین (UCI) و به یاد دیوید سل‌وود منتشر شده.

بیشتر بخوانید