سی‌وسه‌پل از آنِ کیست؟

سی‌وسه‌پل از آنِ کیست؟ یکی از عکاسان اصفهان، عکسی که از تخریب غیرمجاز ورودی یک راهرو در سی‌وسه‌پل ثبت کرده بود، در فضای مجازی به اشتراک گذاشت

بیشتر بخوانید