خمره‌های شراب‌سازی مربوط به عصر آهن در لبنان کشف شد

خمره‌های شراب‌سازی مربوط به عصر آهن در لبنان کشف شد، این خمره‌ی شراب سازیِ که مربوط به قرن هفتم پ.م است در شیب تپه ای قرار داشته.

بیشتر بخوانید

شواهدی از نوشیدن آئيني شراب در فرهنگ كورا_ارس در قفقاز گرجستان

تجزيه و تحليل گرده‌شناسي از ساير بافتارهاي باستان‌شناسي اين محوطه و همچنين محوطه‌ي گورستاني آن، به نام دوقلائوري، نتايج قابل توجهي از پرورش انگور و ارتباط فرهنگي شراب طي دوره كورا_ارس در اختيار ما مي‌گذارد.

بیشتر بخوانید