از شهر تاریخی بلقیس چه خبر؟ تغییراتی در تاریخ شکل‌گیری شهر در راه است

از شهر تاریخی بلقیس چه خبر؟تغییراتی در تاریخ شکل‌گیری شهر در راه است به نقل از حسین رحمانی (مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر بلقیس اسفراین)

بیشتر بخوانید

تملک زمینی با اعتبار 2میلیارد و 650میلیون ریال در حریم شهر تاریخی بلقیس اسفراین

تملک زمینی با اعتبار 2میلیارد و 650میلیون ریال در حریم شهر تاریخی بلقیس اسفراین به نقل از مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی شهر بلقیس اسفراین

بیشتر بخوانید