حفاری مترو به چشمه علی و برج طغرل آسیب نمی‌زند

حفاری مترو به چشمه علی و برج طغرل آسیب نمی‌زند، شهردار منطقه ۲۰ گفت: با اتمام ساخت تونل، چشمه علی به حالت قبلی خود بر می گردد.

بیشتر بخوانید

پاسخ حناچی به خلیل‌آبادی در خصوص تذکر کج شدن برج طغرل

پاسخ حناچی به خلیل‌آبادی در خصوص تذکر کج شدن برج طغرل، براساس بررسي‌هاي فني، نشست برج طغرل متاثر از مستحدثات مجتمع رازي و حفاري‌ مترو، نیست

بیشتر بخوانید