نتایج اولیه مرحله نخست فعالیت های میدانی پروژه ساماندهی کالبدی

نتایج اولیه مرحله نخست فعالیت های میدانی پروژه ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه های کربونیزه تخت جمشید به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی

بیشتر بخوانید

پایان پروژه اطلاعاتی بقایای پارچه‌های کربونیزه تخت جمشید

عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی گفت: مرحله نخست فعالیت‌های میدانی پروژه ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه‌های کربونیزه به دست آمده از اولین کاوش‌های علمی باستان شناسی انجام گرفته در تخت جمشید با جداسازی ۲۱۹ قطعه از بقایای این پارچه‌ها به پایان رسید.

بیشتر بخوانید