تداوم کاوش‌ها در محوطه تاریخی ریوی خراسان شمالی تا پنج سال آینده

تداوم کاوش‌ها در محوطه تاریخی ریوی کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی بر روی محوطه تاریخی ریوی مانه و سملقان تا پنج سال دیگر ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید

شهر هخامنشی ریوی در خراسان‌شمالی ؛ دریچه‌ای رو به شناخت فرهنگ‌های تاریخی شمال شرق کشور

شهر هخامنشی ریوی در خراسان‌شمالی ، پروژه بین‌المللی در دشت سملقان پس از هفت فصل کاوش دریچه‌ای به شناخت فرهنگ‌های تاریخی شمال شرق کشور گشوده

بیشتر بخوانید