واژه‌نگار باستان‌شناسی

واژه‌نگار باستان‌شناسی ، اول آذر ۱۳۱۹؛ صادق ملک شهميرزادی در شهميرزاد سمنان زاده شد، نخستين دانشجوی باستان‌شناسی بودم که در يک کاوش شرکت کردم.

بیشتر بخوانید