گمانه‌زنی محوطه موسوم به قصر قجر شورین همدان

گمانه‌زنی محوطه موسوم به قصر قجر شورین همدان، گمانه‌زنی این محوطه در پی درخواست تغییر کاربری و احداث یک فروشگاه دراین منطقه انجام می‌شود

بیشتر بخوانید