استفاده از جمجمه‌ی قوچ، داخل ماسک مرگ

کشف جمجمه‌ی قوچ، داخل ماسک مرگ ، به‌دست آمده از محوطه‌ی شوستاکوفسکی،در منطقه سیبری روسیه متعلق به فرهنگ تِگار با روش فلوروسکوپی مدرن

بیشتر بخوانید