آیا زنان پیش از تاریخ شکار می‌کردند ؟ تحقیقات جدید این‌ چنین اظهار می‌کنند

آیا زنان پیش از تاریخ شکار می‌کردند؟ تحقیقات جدید این‌ چنین اظهار می‌کنند، به مدت طولانی فرض بر این بود که شکار در جوامع پیش از تاریخ در درجۀ اول توسط مردان انجام می‌شده است.

بیشتر بخوانید

نگاهی به اسرار ساختارهای سنگی در صحاری عربستان سعودی

ساختارهایی که پیش از این توسط قبایل باستانی ساخته‌‌شده‌اند شدهاند تا کنون تنها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Google Earth قابل مطالعه بودند.

بیشتر بخوانید

تیر و کمان و نمادهای پیچیده در 48 هزار سال پیش در میان مردمان جنوب شرق آسیا

تیر و کمان و نمادهای پیچیده در 48 هزار سال پیش در میان مردمان جنوب شرق آسیا، مدارکی از روش‌های تخصصی شکار توسط انسان‌های هومو ساپینس

بیشتر بخوانید

امپراطوری مرده‌ها: صحنه‌های شکار در تصاویر تشییع شرق مدیترانه در دوره هخامنشی

امپراطوری مرده‌ها: صحنه‌های شکار در تصاویر تشییع مدیترانه شرقی در دوره هخامنشی ،توسط انتشارات بار منتشر شده است، نویسنده آن الساندرو پوجو است

بیشتر بخوانید