حفاظت از آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی

حفاظت از آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی مدیرکل میراث‌فرهنگی سمنان گفت: «نگهبان در آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی مستقر شده است.»

بیشتر بخوانید