واژه‌نگار باستان‌شناسی

واژه‌نگار باستان‌شناسی ، اول آذر ۱۳۱۹؛ صادق ملک شهميرزادی در شهميرزاد سمنان زاده شد، نخستين دانشجوی باستان‌شناسی بودم که در يک کاوش شرکت کردم.

بیشتر بخوانید

به‌یاد باستان‌شناسی که به گردن تاریخ ایران حق دارد

به‌یاد باستان‌شناسی که به گردن تاریخ ایران حق دارد. یادداشتی از شهرام امیری کارشناس ارشد اداره‌کل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان

بیشتر بخوانید

مهم‌ترین دغدغه ملک شهمیرزادی

مهم‌ترین دغدغه ملک شهمیرزادی گفتگویی با جبرییل نوکنده که با مرحوم صادق ملک شهمیرزادی در ارتباط بوده و او به نوعی پدر معنوی‌اش محسوب می‌شده،

بیشتر بخوانید

درگذشت دکتر صادق ملک‌شهمیرزادی

درگذشت دکتر صادق ملک‌شهمیرزادی، استاد سابق دانشگاه تهران و باستان‌شناس برجسته که در کاوش‌های تپه سیلک نقش مهمی را ایفا کرد.

بیشتر بخوانید