وقتی تاریخ در دل فلات مرکزی ایران جا خوش کرده

وقتی تاریخ در دل فلات مرکزی ایران جا خوش کرده، بررسی سیستماتیک محوطه‌های باستانی روستای صدرآبادِ زرندیه در استان مرکزی، مجتبی باقرشاهی

بیشتر بخوانید

کشف پیکرک‌های بز، اسب، عقاب و فنجان‌های کوچک دوره نوسنگی

کشف پیکرک‌های بز، اسب، عقاب و فنجان‌های کوچک دوره نوسنگی پروژه بررسی سیستماتیک محوطه‌های باستانی روستای صدرآباد زرندیه در استان مرکزی

بیشتر بخوانید

آغاز پروژه بررسی روشمند باستان‌شناسی در محوطه‌های باستانی روستای صدرآباد زرندیه

آغاز پروژه بررسی روشمند باستان‌شناسی ، محوطه صدرآباد زرندیه با هدف تهیه نقشه جامع باستان‌شناختی و تعیین الگوی استقراری مکان‌های باستانی

بیشتر بخوانید