کشف مجموعه باستانی دوره صفوی در لرستان

کشف مجموعه باستانی دوره صفوی در لرستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از کشف این مجموعه در الیگودرز خبر داد

بیشتر بخوانید

به‌نام دیوارکشی و به کام صاف کردن تاریخ صفوی‌ها در شهرابِ زواره

به‌نام دیوارکشی و به کام صاف کردن تاریخ صفوی‌ها در شهرابِ زواره تصاویر می‌گویند لودر بخش از قلعه‌ صفوی را به اسم دیوارکشی با خاک یکسان کرده

بیشتر بخوانید