نگرانی از کشیده شدن درگیری به آثار تاریخی شهر غزنی

نگرانی از کشیده شدن درگیری به آثار تاریخی شهر غزنی ، غزنی مرکز فرمانروایی محمود، غزنوی بود. صدها آثار باستانی از گذشته در این شهر باقی مانده

بیشتر بخوانید

آثار تاریخی که از دست طالبان جان سالم به در بردند

اوایل دهه ۱۹۹۰ و در پی خروج شوروی از کشور،‌ گروه‌های مختلف مجاهدین بر سر قدرت وارد جنگ شدند که به آتش‌سوزی در این موزیم/موزه منجر شد. سال ۱۹۹۳ به دنبال برخورد موشک با سقف موزه، یک نقاشی متعلق به قرن چهارم میلادی از بین رفت و تعداد زیادی از از آثار سفالی و برنز متعلق به دوران باستان زیر خاک رفتند. در ۱۹۹۷ یک موشک دیگر به ساختمان برخورد کرد و تا اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی نزدیک به ۷۰ درصد از آثار باستانی باقی مانده در موزه یا به غارت رفتند و یا ویران شدند.

بیشتر بخوانید