بازسازی آثار تاریخی شهر قدیم لار در قالب مدل سه بعدی

بازسازی آثار تاریخی شهر قدیم لار در قالب مدل سه بعدی توسط برخی از جوانان نخبه و کارآموزان مرکز فنی و حرفه‌ای لارستان فارس

بیشتر بخوانید