طلاتپه در ولایت جوزجان نیاز به دیوارهای حفاظتی دارد

طلاتپه در ولایت جوزجان نیاز به دیوارهای حفاظتی دارد
باستان‌شناسان افغان و روس، گنجینۀ طلا‌تپه را در پنج کیلومتری شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در خزان سال ۱۳۵۷خورشیدی کشف کردند.

بیشتر بخوانید