چغازنبیل با اهرام مصر ثبت جهانی شد اما این کجا و آن کجا

چغازنبیل با اهرام مصر ثبت جهانی شد اما این کجا و آن کجا : عاطفه رشنویی مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل از بی‌توجهی به آثار جهانی خوزستان می‌گوید

بیشتر بخوانید

دروازه ‌شوش مرمت می‌شود

دروازه ‌شوش مرمت می‌شود که مانند دیگر فضاهای معماری به جای‌ مانده شهر دورانتاش از دوره ایلام، ساختار گلین دارد که ساختاری آسیب‌پذیر است.

بیشتر بخوانید

آغاز خواناسازی کاخ‌های چغازنبیل

آغاز خواناسازی کاخ‌های چغازنبیل و کاخ شماره ۲ و ۳ از نیمه دی‌ سال جاری به نقل از عاطفه رشنوئی مدیر پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

بیشتر بخوانید

دستور جابه‌جایی کارخانه قند از حریم چغازنبیل صادر شده

دستور جابه‌جایی کارخانه قند از حریم چغازنبیل صادر شده و ضرورت ایجاد مقر یگان حفاظت در پایگاه این میراث جهانی در گفتگویی با «عاطفه رشنویی»

بیشتر بخوانید

صیانت از چغازنبیل و محیط پیرامون وظیفه‌ای ملی و بین‌المللی

صیانت از چغازنبیل و محیط پیرامون وظیفه‌ای ملی و بین‌المللی گفتگویی با عاطفه رشنویی و احمدرضا حسینی بروجنی معاون میراث‌فرهنگی خوزستان

بیشتر بخوانید

کشف دو تابوت سفالی در دل خاک‌های جوبجی رامهرمز

کشف دو تابوت سفالی در دل خاک‌های جوبجی رامهرمز و انتقال تابوت‌ها به پایگاه هفت‌تپه برای مطالعات اولیه به نقل از عاطفه رشنویی

بیشتر بخوانید

رأی منع تعقیب برای متعرضان به حریم چغازنبیل

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه از شکل‌گیری گارد ویژه در حریم چغازنبیل به منظور رصد انجام فعالیت‌های ساخت‌وساز احتمالی متولیان کارخانه قند خبر داد

بیشتر بخوانید

احداث کارخانه در محوطه جهانی چغازنبیل؟

احداث کارخانه در محوطه جهانی چغازنبیل؟ به گزارش ایسنا و براساس اعلام اداره‌کل میراث فرهنگی خوزستان، عاطفه رشنویی در این باره اظهار کرد

بیشتر بخوانید

هیچ استعلامی برای احداث کارخانه در محوطه جهانی چغازنبیل از میراث‌فرهنگی گرفته نشده است

هیچ استعلامی برای احداث کارخانه در محوطه جهانی چغازنبیل از میراث‌فرهنگی گرفته نشده است به نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه

بیشتر بخوانید