باید از خطوط و میراث خود نگه‌داری کنیم

هنرمند خوشنویس، صیانت از میراث مشترک ملل اسلامی را در گرو اقدامات دولتی در کشورها عنوان کرد و گفت: باید به خوبی از خطوط و میراث خود نگه‌داری کنیم.

بیشتر بخوانید