مجموعه کتب خطی اسلامی آنلاین در کتابخانه ملی اسرائیل

مجموعه کتب خطی اسلامی آنلاین مجموعه دست نوشته‌ها و کتبی از قرن 9 تا قرن 20 م به زبان‌های عربی، فارسی و ترکی را دربرمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید

2020… سال خط عربی

هرچند آن طور که ابن خلدون در کتاب مقدمه‌اش می‌گوید، خط« رتبه دوم دلالت زبانی را دارد» خط عربی از طریق داد وستد فرهنگ عظیم انسانی در قرون گذشته ناقل معرفت و فرهنگ بوده و به طور مستقیم و غیر مستقیم در ساخت تمدن‌های بشری مشارکت داشته است.

بیشتر بخوانید