پرویز ورجاوند؛ الگویی ماندگار در حفاظت از آثار ملی

پرویز ورجاوند؛ الگویی ماندگار ، او با کوشش‌های خستگی‌ناپذیر خود توانست از بسیاری از حفاری‌های غیرمجاز جلوگیری کند و حافظ میراث فرهنگی باشد

بیشتر بخوانید