بافت‌های فرهنگی–تاریخی وضعیت خوبی ندارند

بافت‌های فرهنگی–تاریخی وضعیت خوبی ندارند و برنامه‌ها روی کاغذ باقی می‌مانند به نقل از علیرضا انیسی معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی

بیشتر بخوانید

حفاظت از آثار تاریخی در دنیای امروز نیازمند همکاری های میان رشته ای

حفاظت از آثار تاریخی در دنیای امروز نیازمند همکاری های میان رشته ای به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

بیشتر بخوانید

تشکیل نخستین جلسه کمیته‌ «تدوین معیارهای ثبت و حفاظت از میراث معماری معاصر »

تشکیل نخستین جلسه کمیته‌ «تدوین معیارهای ثبت و حفاظت از میراث معماری معاصر » به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

بیشتر بخوانید

2 کتاب از انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در برترین کتاب‌های تاریخ در بهار ۹۹

2 کتاب از انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در برترین کتاب‌های تاریخ در بهار ۹۹: کتاب ترجمه علیرضا انیسی و کتابی نوشته دکتر مژگان جایز

بیشتر بخوانید

کتاب «سیراف تاریخ، توپوگرافی و محیط طبیعی» منتشر شد

کتاب «سیراف تاریخ، توپوگرافی و محیط طبیعی» اثر دیوید وایت هاوس با مشارکت دونالد، اس؛ ویت کام و تی. جی ویلکینسون منتشر شد

بیشتر بخوانید