آمادگی ایران برای گسترش همکاری در حوزه‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی با آلمان

آمادگی ایران برای گسترش همکاری در حوزه‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی با آلمان در دیدار سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران با دکتر علی‌اصغر مونسان

بیشتر بخوانید

تدوین سند راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شد

تدوین سند راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی به دانشگاه تربیت مدرس واگذار شد و بنا شد در جلسه آینده برنامه جامع‌تری از سوی گروه پژوهشی ارائه شود.

بیشتر بخوانید

مرمت و ثبت جهانی مشترک پل‌های تاریخی خداآفرین با جمهوری آذربایجان در دستور کار وزارتخانه

مرمت و ثبت جهانی مشترک پل‌های تاریخی خداآفرین با جمهوری آذربایجان در دستور کار وزارتخانه به نقل از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری کشور

بیشتر بخوانید

بیرون آوردن مجموعه تاریخی «حسن پادشاه» از دل خاک، کار بسیار بزرگی است

بیرون آوردن مجموعه تاریخی «حسن پادشاه» از دل خاک، کار بسیار بزرگی است به نقل از علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

بیشتر بخوانید

کلکسیون‌داری شیرازی‌ها تحسین وزیر میراث فرهنگی را در پی‌داشت

کلکسیون‌داری شیرازی‌ها تحسین وزیر میراث فرهنگی را در پی‌داشت . علاقه‌مندی مردم شیراز به جمع آوری اشیای تاریخی و میراث فرهنگی ستودنی است.

بیشتر بخوانید

حمایت مردم برای حفاظت از بناهای تاریخی بی‌نظیر است

حمایت مردم برای حفاظت از بناهای تاریخی بی‌نظیر است به نقل از مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آیین افتتاح در عالی کاخ گلستان

بیشتر بخوانید

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس منصوب شد

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس منصوب شد با حکم دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

بیشتر بخوانید

انتقال مجموعه اشیا و مواد فرهنگی از مؤسسه ایران‌شناسی بریتانیا به موزه ملی ایران بعد از نیم قرن

انتقال مجموعه اشیا و مواد فرهنگی از مؤسسه ایران‌شناسی بریتانیا به موزه ملی ایران بعد از نیم قرن به نقل از دکتر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی

بیشتر بخوانید