تاریخ ایران به یغما می‌رود؛ میراث فرهنگی بی‌یار و یاور

در روز روشن تبلیغ گنج‌یابی می‌کنند و جلو چشم همه کاروانی با صدها خودرو به راه می‌اندازند تا به جان آثار و اشیا باستانی ایران بیفتند؛ در این راه اما کسانی از جامعه مدنی و دوستداران میراث فرهنگی ایران هستند که جلوی آن‌ها بایستند.

بیشتر بخوانید

نفس‌کش طلبی قاچاقچیان گنج در روز روشن!

نفس‌کش طلبی قاچاقچیان گنج در روز روشن! خبرگزاری ایسنا با دکتر عباس رزم‌پوش کسی که ایده کمپین حفاظت از میراث فرهنگی را مطرح کرد گفتگو کرده

بیشتر بخوانید