جذابیت موضوع ثبت جهانی «از هگمتانه تا همدان» برای ارزیاب یونسکو

جذابیت موضوع ثبت جهانی «از هگمتانه تا همدان» برای ارزیاب یونسکو به نقل از علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان

بیشتر بخوانید

مرثیه‌ای برای روستای رنسانسی ایران

مرثیه‌ای برای روستای رنسانسی ایران بافت سنگی روستای 400 ساله ورکانه در همدان در حال از بین رفتن است به گزارش خبرگزاری ایسنا

بیشتر بخوانید

۷۰ درصد همدانی‌ها هگمتانه را از نزدیک ندیده‌اند

۷۰ درصد همدانی‌ها هگمتانه را از نزدیک ندیده‌اند به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان. میزان شناخت مردم از آن متناسب با شأن این اثر نیست.

بیشتر بخوانید

هگمتانه؛ ارثیه مادها در مسیر جهانی شدن

هگمتانه؛ ارثیه مادها در مسیر جهانی شدن ، مالمیر گفت، شاید نتایج کاوش‌های اخیر باعث شود یونسکو در ثبت جهانی این اثر شتاب کند.

بیشتر بخوانید