قدم اول در مطالعه سنگ‌قبر مکشوفه در تاق‌بستان برداشته شد

دم اول در مطالعه سنگ‌قبر مکشوفه در تاق‌بستان ، مسوول بخش کتیبه‌ها واسناد موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران مشغول مطالعه این سنگ نوشته است.

بیشتر بخوانید