عمارت مسعودیه این روزها حال خوشی ندارد

حال‌وروز این‌ روزهای کاخ مسعودیه هشداری است به دست‌اندکاران میراث‌فرهنگی درباره‌ی بایستگی و لزوم رسیدگی فوری به بنای فاخر کاخ مسعودیه که چند زمانی است به حال خود رها شده و در شرایط ناپایدار و بحرانی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید