باستان شناسان: خانه کودکی عیسی مسیح کشف شد

باستان شناسان: خانه کودکی عیسی مسیح کشف شد، در ناصره اسرائیل ، باستان شناسان خانه ای را کشف کردند که تصور می شود در آن، عیسی مسیح کودکی خود را در کنار ماری و یوسف سپری نموده است.

بیشتر بخوانید

۲۵ ماه زندان برای اکتشافات جعلی یک باستان‌شناس

۲۵ ماه زندان برای اکتشافات جعلی یک باستان‌شناس اسپانیایی، او مدعی کشف کوزه‌ای بوده که یکی از اولین نمادهای تصلیب حضرت عیسی روی آن نقش بسته

بیشتر بخوانید