کتیبه غار حاجی‌آباد نقش رستم پاکسازی شد

کتیبه غار حاجی‌آباد نقش رستم پاکسازی شد ،فدایی از مرمت بلوک‌های سنگی ورودی دروازه ملل به عنوان فعالیت‌های اخیر این مجموعه جهانی خبر داد.

بیشتر بخوانید